Utskick

Utskick

VÅR I HOLMEJA


Våren är här o så även styrelsen i Byalaget. Kolla in den på länken ovan. O har du idéer om vad du vill ska förbättras, välkommen med förslag till dem.GÖKOTTA


Vi samlas utanför Stationen lördagen 25 maj, 6.30. Medtag cykel o matsäck. Om det är dåligt väder, kan evenemanget komma att ställas in. Vid tveksamheter, ring Kerstin Kaunitz


Kom ihåg att skriva namn då du betalar års-avgiften 50 kronor på Plusgiro 408 41 70-2. En avgift per hushåll.
O du; tänk på alla lekande barn och unga cyklister när du kör på gatorna i byn. Håll hastigheten nere; max 30 km/h.


Tag det särskilt försiktigt runt gathörn. Som fastighetsägare måste vi tänka på att hålla nere såväl höjd som omfång på våra kringgärdande häckar.


TÄNK PÅ ATT DET ÄR HÖGERREGEL I BYN (utom i rondellerna på Bökebergsvägen).